Možnosti
Náročnosť
✔︎Začiatočník
✔︎Mierne pokročilý
✔︎Pokročilý
✔︎Superčlovek
✔︎Mimozemšťan
✔︎Vlastné
Šírka:
Výška:
Míny:
Generovanie hracích plôch
✔︎Úplne náhodne
✔︎Bezpečný prvý pokus
✔︎Čistý intelekt
Ďalšie možnosti
✔︎Povoliť otáznik
✔︎Povoliť zneškodnenie
✔︎Vymeniť tlačidlá

Lupa (%):
   OK   
 
Zrušiť
Štatistika
Vybrať typy hry
✔︎Úplne náhodne
✔︎Bezpečný prvý pokus
✔︎Čistý intelekt
✔︎Hra s podporou
 
 
Vybrať naročnosti
✔︎Začiatočník
✔︎Mierne pokročilý
✔︎Pokročilý
✔︎Superčlovek
✔︎Mimozemšťan
✔︎Vlastné
Vaše výsledky
Odohraté hryCelkový časOdkryté políčka  
Výhry:---Podiel výhier v percentách:-
Prehraté hry:---Najlepší čas:-
Nedokončené hry:---Dátum:-
Celkovo:---
Obnoviť
 
Zavrieť
Pomocník

Dajte nám like na Facebooku! Svoje otázky tam môžete klásť vždy.

 

O Mínach

Míny

Počiatky hry Míny siahajú do 60. rokov minulého storočia, kedy sa jej predchodcovia hrali na sálových počítačoch. Hra Míny sa stala populárnou vďaka svojej distribúcii s operačným systémom Microsoft Windows. Prvýkrát sa objavila v systéme Windows 3.1 ako spôsob, ktorý mal používateľom pomôcť zvládnuť kliknutie pravým tlačidlom myši. Verzia hry Míny, ktorú vidíte (Minesweeper-Míny online) bola určená pre ľudí, ktorí chcú hrať hru v internetovom prehliadači a ktorým nevyhovuje jej náhodný aspekt. Ak si chcete zahrať Míny na počítači so systémom Windows, môžete si stiahnuť Microsoft Minesweeper z obchodu Microsoft Store. Viac informácií o hre Míny si môžete prečítať aj na Wikipédii alebo navštíviť vlákno Minesweeper na Reddite (v angličtine). My predovšetkým odporúčame prečítať si náš Úvod do hry Míny. V prípade záujmu si môžete prečítať aj o šampionátoch Mín.

Pravidlá hry

Hra sa začína s hracou plochou so zakrytými políčkami. Pod niektorými políčkami sa skrývajú míny. Hráč musí odkryť políčka, pod ktorými sa nenachádzajú míny, a označiť tie, pod ktorými sa nachádzajú. Ak hráč odkryje políčko s mínou, hru prehráva. Ak odkryté políčko nemá pod sebou mínu, ale na susedných políčkach sa nachádzajú nejaké míny, na danom políčku sa zobrazí počet mín, ktoré sa nachádzajú na jeho ôsmich okolitých políčkach. Na základe týchto čísel musí hráč odvodiť, kde presne sa míny nachádzajú. Cieľom hry je objaviť všetky míny odkrytím všetkých políčok, na ktorých sa nenachádzajú.

Možnosti a funkcie

Náročnosť – k dispozícii je päť prednastavení: začiatočník (9 × 9 políčok a 10 mín), mierne pokročilý (16 × 16 políčok a 40 mín), pokročilý (30 × 16 políčok a 99 mín), superčlovek (50 × 50 políčok a 500 mín) a mimozemšťan (100 × 100 políčok a 2000 mín). Hráč si môže vybrať aj vlastnú veľkosť hracej plochy. Počet políčok alebo mín na vlastnej hracej ploche teoreticky nie je obmedzený. Väčšie hracie plochy majú tendenciu spomaľovať hru a priveľké hracie plochy môžu spôsobiť nestabilitu webového prehliadača. Experimentujte na vlastné riziko.

Generovanie hracích plôch – existujú tri typy generovania hracích plôch. Náhodné generovanie hracej plochy jednoducho umiestňuje míny náhodne. Generovanie „bezpečného prvého pokusu“ umiestňuje míny náhodne. Výnimkou je, že neumiestňuje žiadne míny v okruhu prvého políčka od miesta, kde sa hra začala. „Čistý intelekt“ vytvára hraciu plochu tak, aby bola deterministicky riešiteľná. Tým sa nebudete musieť spoliehať na šťastie v žiadnom bode hry. Jediné, čo musíte urobiť, je použiť logiku, a ak ju použijete správne, máte 100 % šancu na vyriešenie hry. „Čistý intelekt“ nie je k dispozícii pri problémoch s internetovým pripojením.

Vymeniť tlačidlá – táto funkcia mení význam ľavého a pravého kliknutia, ak používate myš a ťuknutie a podržanie, ak používate dotykové zariadenie. Funkcia je určená hlavne pre rýchlych hráčov na dotykových zariadeniach, ktorí nechcú mrhať časom potrebným na podržanie.

Otáznik – otáznikom môžete označiť políčka, o ktorých si nie ste istí. Profesionálni hráči, ktorí hrajú veľmi rýchlo, by mali mať túto funkciu radšej vypnutú, pretože ich spomaľuje.

Zneškodnenie – táto možnosť vám umožní prežiť, aj keď odkryjete mínu. Keď sa tak stane, mína blikne a vy máte tri sekundy na jej označenie, inak prehrávate. Zapnutie zneškodnenia počas hry aj na krátku dobu sa počíta ako „pomoc“.

Nápoveda – nápoveda označuje políčko, ktoré by malo byť vzhľadom na aktuálny stav hracej plochy odkryté alebo označené. Mechanizmus, ktorý generuje nápovedu nemá prístup k dovtedy odkrytým políčkam. Vie len toľko, koľko vie hráč, a predpokladá, že hra bola doteraz odohraná bezchybne. Nápoveda bude nesprávna, ak sa na hracej ploche nachádzajú nesprávne označené políčka. Nápoveda sa nevygeneruje ani vtedy, ak hráčovi nezostáva urobiť nič iné, ako vybrať náhodnú akciu. Nápovedy fungujú vždy pri type hracej plochy „čistý intelekt“. Použitie nápovedy, aj neúspešné, sa počíta ako „pomoc“.

Podvádzať – hráč môže jednoducho podvádzať a nechať odkryť alebo označiť políčko podľa toho, či sa pod ním nachádza alebo nenachádza mína. To sa tiež počíta ako „pomoc“.

Hra s podporou – hra sa považuje za hru s podporou, ak hráč použil niektorú z vyššie uvedených pomôcok. Štatistiky pre hry s podporou sa vedú samostatne.

Uloženie hry – ak chcete hru uložiť, jednoducho zatvorte prehliadač. Pri ďalšom otvorení webovej stránky online Mín sa stav hry obnoví.

Ovládacie prvky hry

Iba myš:
 • Pre odkrytie políčka kliknite ľavým tlačidlom myši.
 • Pre prepnutie vlajočky/otáznika kliknite pravým tlačidlom myši na políčko.
 • Súčasným kliknutím ľavým a pravým tlačidlom myši na číslo odkryjete všetky políčka v jeho okolí, ak boli označené všetky míny v jeho okolí.
Dotykové zariadenia:
 • Ťuknutím na políčko ho odkryjete.
 • Ťuknutím na číslo odkryjete všetky políčka v jeho okolí, ak boli označené všetky míny v jeho okolí.
 • Podržaním prsta na políčko prepnete vlajočku/otáznik.
   Myš a klávesnica:
 • Pre novú hru stlačte F2.
 • Pre zatvorenie dialógového okna stlačte Esc.
 • Pre priblíženie stlačte „+“.
 • Pre vzdialenie stlačte „-“.
 • Na políčko prejdite myšou a stlačením klávesu Enter ju odkryjete.
 • Na políčko prejdite myšou a stlačením klávesu medzerník prepnete vlajočku/otáznik.
 • Na číslo prejdite myšou a stlačením klávesu medzerník odkryjete všetky políčka v okolí, ak boli označené všetky míny v jeho okolí.
 • Pre nápovedu stlačte „h“.
 • Pre podvádzanie posuňte myš na políčko a stlačte „c“.

Hodnotenie

Ohodnoťte prosím túto hru:

4.9 ★ (3816 hlasov) Vaše hodnotenie: ZláSlabáPriemernáDobráVýborná

Kontakt

E-mail nám môžete poslať na info@miny.sk. Akékoľvek otázky, sťažnosti, poďakovania, či komentáre sú vítané.

Túto hru vytvorila spoločnosť Simiade. Takto nás môžete kontaktovať:

Simiade
Adam Narkiewicz
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Poľsko
+48 728235409
contact@simiade.com
https://simiade.com/


© 2017-2024 simiade.com. Všetky práva vyhradené.

Zavrieť
Zavrieť

Zdieľajte svoj úspech alebo frustráciu v Míny komunitnom fóre.