Úvod do Mín

Prázdna plocha Mín

Pozeráte sa na záhadnú hraciu plochu plnú malých políčok a číslic a pýtate sa: o čom je táto hra? Čo mám robiť? Ako ju hrať? Tento článok vám na tieto otázky odpovie a všetko podrobne vysvetlí.

Ak chcete začať hru, kliknite ľavým tlačidlom myši kdekoľvek na hracej ploche. Potom musíte na základe zobrazených čísel zistiť, kde sa nachádzajú míny, zabezpečiť ich vlajočkami a objaviť ďalšie čísla, aby ste našli ešte viac mín. Po tomto malom úvode vám v praxi ukážeme, ako hru Míny poraziť.

Návod: ako hrať Míny?

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 1

Typická hra Mín sa začína takto: hracia plocha s mnohými štvorčekmi. Tieto štvorčeky nazývame „políčka“. Na začiatku je každé políčko zakryté. Políčko môžeme odkryjeme kliknutím ľavým tlačidlom myši. Ak skrýva odkryté políčko mínu, mína vybuchne a my prehráme. Našťastie, prvé pole, ktoré objavíme, nikdy neukrýva mínu. Pre svoj prvý ťah si vyberieme ľubovoľné políčko. Tentoraz si vyberieme pole uprostred: túto hru začneme kliknutím ľavým tlačidlom myši na políčko označené modrým kruhom.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 2

Prvým ťahom sa odkryl veľký priestor. Priamo v strede hracej plochy vidíme mnoho prázdnych políčok a dve časti pokrytých políčok obklopených číslami: jedna časť naľavo a jedno napravo. Tieto čísla nám poradia, na ktorých zakrytých políčkach sa nachádzajú míny. Pozrime sa napríklad na políčko označené červeným krúžkom. Je v ňom 1, čo znamená, že niekde v jeho okolí sa nachádza presne jedna mína. Celkovo sa okolo neho nachádza osem políčok. Sedem z nich už bolo odkrytých: tri naľavo sú prázdne, rovnako ako to nižšie. Políčko napravo má číslo 2 a dve políčka majú 1: jedno nad a jedno v pravom dolnom rohu našej červeno zakrúžkovanej 1. Keďže sú tieto políčka odkryté, nemôžu obsahovať míny. Jediné políčko, ktoré je ešte neodkryté, je ono vpravo hore, označené modrým krúžkom. Okolo jednotky v červenom krúžku sa nachádza len jedna mína a jeden úkryt pre ňu: políčko označené modrým krúžkom. Preto môžeme toto políčko označiť vlajočkou. Urobíte to tak, že naň klikneme pravým tlačidlom myši.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 3

Po nájdení prvej míny a umiestnení prvej vlajočky môžeme tieto nedávne objavy využiť na nájdenie blízkych políčok, ktoré neukrývajú míny. Uvažujme o políčku označenom červeným krúžkom. V tomto políčku sa nachádza číslo 1. Dotýka sa ho šesť nezakrytých políčok: tri prázdne políčka vľavo, jedna 1 v spodnej časti a dve 2: jedna hore a jedna vpravo dole. Dve zakryté políčka sa dotýkajú aj 1 s červeným krúžkom: jedno vpravo, označené vlajočkou, a jedno vpravo hore, označené modrým krúžkom. Odôvodnenie je nasledovné: len jedna mína susedí s políčkom zakrúžkovaným červenou farbou a táto mína je označená vlajočkou vpravo. Zvyšné okolité políčka preto nemôžu obsahovať míny. Jediné zostávajúce zakryté políčko je políčko s modrým krúžkom. Pretože sa v ňom nemôže nachádzať mína, môžeme ho odkryť kliknutím ľavým tlačidlom myši.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 4

Teraz môžeme zopakovať pohyb, ktorý sme vykonali v druhom kroku. Pozrite sa na dve políčka s červenými krúžkami. V oboch sú 1. Obe majú len jedno susedné zakryté políčko, označené modrým krúžkom. Dve políčka označené modrými krúžkami teda určite obsahujú míny. Označme ich vlajočkami tak, že na nich klikneme pravým tlačidlom myši.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 5

Po označení niektorých mín môžeme opäť hľadať políčka, ktoré neobsahujú míny. Zamerajme sa na tie dve, ktoré sú označené červenými krúžkami. Tak ako aj predtým, každé políčko má hodnotu 1 a každé z nich má v susednej oblasti vlajočku. Každé z nich má vo svojom okolí presne jedno zakryté políčko, ktoré ešte nebolo označené vlajočkou. Takto zakryté políčka sú označené modrými krúžkami. Keďže sa už žiadne míny nemôžu dotýkať polí s červenými krúžkami, políčka s modrými krúžkami nemôžu obsahovať míny. Môžeme teda kliknúť ľavým tlačidlom myši na obe z nich, aby sme ich odkryli.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 6

V predchádzajúcom kroku sme odhalili nové čísla. Jedno z týchto čísel je 2 označené červeným krúžkom. Táto dvojka už má okolo seba dve míny: jednu dole a jednu vľavo hore. V okolí tejto 2 sa nemôžu nachádzať žiadne druhé míny. Všetky zvyšné okolité zakryté políčka môžu byť bezpečne odkryté. Nájdeme tu štyri takéto políčka: tri vpravo a jedno nad zakrúžkovanou 2. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na všetky z nich ich odkryjeme.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 7

Jedno z políčok, ktoré sme odkryli v predchádzajúcom kroku, bolo prázdne. Hra automaticky otvorila väčšiu plochu prázdnych políčok a niektoré políčka s číslami. Teraz sa môžeme zamerať na políčko s číslom 2, označené červeným krúžkom. Keďže ide o dvojku, musia sa jej dotýkať presne dve míny. Máme tu práve dve susediace zakryté políčka označené modrou elipsou. Tie určite obsahujú míny, preto na nich môžeme umiestniť vlajočky pomocou pravého tlačidla myši.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 8

V tomto kroku konečne ukončíme pravú stranu hracej plochy. Všimli sme si, že sa jedna mína dotýka 1 označenej červeným krúžkom – túto mínu sme označili vlajočkou v predchádzajúcom kroku. V blízkosti tejto 1 teda nemôžu byť žiadne ďalšie míny, a to ani v zakrytom políčku označenom modrým krúžkom. Kliknutím ľavým tlačidlom myši na toto políčko ho odkryjeme.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 9

Ľavá strana hracej plochy je oveľa zložitejšia ako pravá. Neexistujú žiadne jasné ťahy, v ktorých sa číslica ako 1 alebo 2 presne zhoduje s okolitými krytými políčkami. Teraz sa musíme vážne zamyslieť. Uvažujme o 1 vo fialovom krúžku. Vedľa nej sa rozhodne nachádza jedna mína. Vedľa nej sú dve zakryté políčka označené zelenou elipsou. Vieme, že vo vnútri zelenej elipsy musí byť presne jedna mína, ale musíme zistiť, ktoré z dvoch políčok v skutočnosti mínu ukrýva. Zamyslime sa nad 1 v modrom krúžku. Už vieme, že vo vnútri zelenej elipsy je mína. Elipsa je celá v blízkosti 1 s modrým krúžkom, čo znamená, že ostatné zakryté políčka v okolí modro zakrúžkovanej 1 nemôžu obsahovať mínu. V tomto prípade nemôže políčko označené červeným krúžkom obsahovať mínu. Prečo? Pretože ak áno, potom má modro zakrúžkovaná 1 dve susediace míny: jednu v červenom krúžku a druhú v zelenej elipse. Keďže zelená elipsa nepochybne obsahuje mínu, v červenom krúžku byť nemôže. Preto môžeme kliknúť na políčko označené červeným krúžkom a odkryť ho.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 10

Teraz je všetko oveľa lepšie zvládnuteľné. S istotou vieme určiť, že dve políčka označené zelenými krúžkami musia obsahovať míny. Prečo? Po prvé, kvôli 2 zakrúžkovanou modrou farbou. Tejto 2 sa dotýkajú iba dve zakryté políčka, ktoré určite míny obsahujú. Po druhé, kvôli 3 v červenom krúžku. Táto 3 už má susediacu mínu, ktorá bola označená. Má aj dve susediace zakryté políčka, ktoré musia skrývať zvyšné dve míny. Preto môžeme umiestniť vlajočky na dve políčka označené zelenou farbou.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 11

V tomto kroku vidíme dve políčka s číslami, ktoré majú okolo seba už dostatok vlajočiek. Pozrime sa na čísla 1 a 2, každé zakrúžkované červenou farbou. Všetky zakryté políčka, ktoré sa dotýkajú týchto dvoch, nemôžu obsahovať míny, takže ich môžeme bezpečne odkryť. Kliknime ľavým tlačidlom myši na všetky políčka označené modrou farbou.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 12

Teraz sa vráťme k hľadaniu mín. Zamerajme sa na políčko s červeným krúžkom. V jeho okolí by mali byť dve míny. Jedna pod ním už bola nájdená a označená. Druhá musí byť v poslednom zostávajúcom krytom políčku označenom modrým krúžkom. Kliknite na toto políčko pravým tlačidlom myši.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 13

Teraz sa pozrime na 1 označenú červeným krúžkom. Už má susediacu mínu, a preto môžu byť ostatné zakryté políčka vedľa nej – tie, ktoré sú označené modrou elipsou – bezpečne odkryté.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 14

Pozrite sa na počítadlo v ľavom hornom rohu hracej plochy. Je na ňom napísané „002“, čo znamená, že na hracej ploche zostávajú dve míny. V tomto kroku ich nájdeme. Uvažujme o 1 a 2 v červených krúžkoch. Obe sa dotýkajú len jedného zakrytého políčka a obe naznačujú, že v ich blízkosti musí byť ešte jedna mína. Z toho vyplýva, že zostávajúce dve míny musia byť ukryté na políčkach označených modrými krúžkami.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 15

Všetky míny boli označené vlajkami, ale hra nieto ešte vyhratá. Je to preto, že podmienkou víťazstva v hre je odkryť všetky políčka, ktoré neobsahujú míny. Vlajočky nemusíte používať vtedy, ak si pamätáte, kde sa míny nachádzajú. To je však výzva pre pokročilejších hráčov. V tomto návode vlajočky používame a na výhru musíme kliknúť ľavým tlačidlom myši na dve zostávajúce zakryté políčka označené modrou elipsou.

Návod Míny pre začiatočníkov, krok 16

Pozrite sa na obrázok veselého žltého smajlíka v slnečných okuliaroch v hornej časti hracej plochy. Znamená to, že hra sa skončila a vy ste vyhrali. Teraz sa pozrite na počítadlo v pravom hornom rohu hracej plochy. Ukazuje uplynulý čas. „231“ znamená, že trvalo 231 sekúnd, kým sa hra dokončila. To nie je síce výnimočne dobrý výsledok, ale toto je návod pre začiatočníkov, takže sa niet čoho obávať.

Môžete si pozrieť aj videonávod na YouTube:

Modely

Základy ste sa už naučili. Viete, ako nájsť míny a miesta, kde nie sú žiadne míny. Ale všetko toto logické myslenie trvá tak dlho! Čím viac budete trénovať, tým budete rýchlejší. Existuje však spôsob, ako hrať naozaj rýchlo?

Áno. Keď hráte dostatočne dlho, všimnete si, že špecifické modely čísel ukazujú, kde sa míny nachádzajú a kde byť nemôžu. Trénovaním sa tieto modely naučíte naspamäť a rozpoznáte ich rýchlejšie. Nakoniec už nebudete potrebovať žiadne logické myslenie. Keď uvidíte niektoré čísla hneď budete vedieť, kde sú míny. Pozrime sa na najjednoduchší príklad: „1 v rohu“.

„1 v rohu“ model, neoznačené „1 v rohu“ model, označené „1 v rohu“ model, vyriešené

1 v rohu je „jasný“ model, ktorý sme použili v predchádzajúcej časti návodu. Pozrite sa na prvý obrázok vyššie a pokúste sa identifikovať všetky jednotky, ktoré majú okolo seba len jedno zakryté políčko. Na druhom obrázku sú označené červenými krúžkami. To sú „jednotky v rohoch“. Teraz vieme, že mína musí byť ukrytá v jedinom voľnom políčku vedľa každej z nich. Umiestnenie týchto mín je na treťom obrázku označené bombičkami.

1 v rohu je jednoduchý model, ktorý sa naučíte veľmi rýchlo. Po naučení základných ťahov to už nebudete robiť krok za krokom: hľadáte 1, počítate všetky dostupné kryté políčka a premýšľate, či sa čísla zhodujú. Pozriete sa na hraciu plochu a hneď uvidíte všetky 1 v rohoch. Vtedy viete, že máte na ne umiestniť vlajky. Takto fungujú modely.

Najobľúbenejším, ale zložitejším modelom je model 1-2-1. V tomto modeli sú 1, 2 a 1 v tomto konkrétnom poradí vedľa seba. Ak uvidíte takúto zostavu, vedľa jednotiek, v rohoch dvojky, budú dve míny. Model ovplyvňujú všetky vlajočky, ktoré už boli umiestnené v blízkosti týchto čísel, a mali by sa odpočítať skôr, ako sa rozhodnete, či ide naozaj o model 1-2-1 alebo nie. Niekedy preto máte 1 a 2 a 1, ktoré nie sú modelom 1-2-1. Časté sú rôzne čísla, ktoré tvoria model 1-2-1. Pre lepšie pochopenie tejto problematiky si uveďme niekoľko príkladov.

1-2-1 model, príklad 1, neoznačené 1-2-1 model, príklad 1, označené 1-2-1 model, príklad 1, vyriešené

Pozrime sa na kúsok hracej plochy na prvom obrázku. Toto je kúsok hracej plochy hneď po úvodnom ťahu. V tomto otvorení vidíme dva modely 1-2-1, jeden orientovaný horizontálne a jeden vertikálne. Tieto vzory 1-2-1 sú na druhom obrázku označené červenými elipsami. Pokročilý hráč sa na to pozrie a hneď vie, kde sú míny: v každom zo zakrytých rohov dvojky je mína a zároveň sa žiadne ďalšie míny nedotýkajú modelu 1-2-1. Umiestnenie mín je znázornené bombami na obrázku vpravo. Na políčkach, kde nie sú žiadne míny, sú zobrazené prečiarknuté bomby.

1-2-1 model, príklad 2, neoznačené 1-2-1 model, príklad 2, označené 1-2-1 model, príklad 2, vyriešené

Niekedy sa po prvom kliknutí otvorí oblasť s konfiguráciou čísel, ktorá frustruje začínajúcich hráčov. Príklad je zobrazený vyššie vľavo. V rohoch nie sú žiadne jednotky, takže nie je hneď zrejmé, kde by sa míny mohli nachádzať. Aspoň začínajúcemu hráčovi. Pokročilý hráč okamžite rozpozná model 1-2-1, ktorý je na druhom obrázku označený červenou elipsou. V tomto modeli sú vždy dve míny umiestnené vedľa jednotiek alebo v rohoch dvojky; žiadne ďalšie míny sa tohto modelu nedotýkajú. Je to znázornené na obrázku vpravo: symbol míny ukazuje umiestnenie mín a preškrtnutá mína ukazuje, kde sa míny nemôžu nachádzať. Hráč môže bezpečne umiestniť vlajočky na miesta pôvodného symbolu a ľavým tlačidlom myši kliknúť na políčka označené druhým symbolom.

1-2-1 model, príklad 3, neoznačené 1-2-1 model, príklad 3, označené 1-2-1 model, príklad 3, vyriešené

Tu vidíme model 1-2-1, hoci sú čísla 2-2-2. Je to preto, že vedľa dvoch vonkajších dvojok sú míny. Vždy, keď je pri čísle vlajočka, môžeme od tohto čísla odčítať 1 a uvažovať o ňom, akoby malo novú hodnotu a mína neexistovala. V tomto prípade namiesto 2-2-2 odčítaním vznikne 1-2-1 a míny nad a pod modelom „neexistujú“. Výsledkom je, že pokročilý hráč okamžite vie, že sa tam nachádzajú dve míny: jedna napravo od hornej dvojky a druhá napravo od dolnej dvojky. Všetky ostatné zakryté políčka, ktoré sa dotýkajú modelu sú bez mín. To vidíme znázornené na poslednom obrázku: môžeme označiť dve míny (označené bombami) a kliknúť ľavým tlačidlom myši na tri ďalšie políčka (označené prečiarknutými bombami), pretože tam nie sú žiadne míny.

1-2-1 model, príklad 4, neoznačené 1-2-1 model, príklad 4, označené 1-2-1 model, príklad 4, vyriešené

Toto je ďalší príklad modelu 1-2-1, ktorý vzniká z rôznych čísel po zohľadnení existujúcich vlajočiek. Máme tu 2-2-1, ale vlajočka nad prvou dvojkou ju znižuje na 1, čím vznikne 1-2-1. To nám umožní rýchlo nájsť dve míny a dve miesta bez nich.

1-2-1 model, príklad 5, neoznačené 1-2-1 model, príklad 5, označené 1-2-1 model, príklad 5, vyriešené

V tomto prípade je situácia ešte komplikovanejšia, pretože sa dve vlajky dotýkajú 3-3-1. Po zohľadnení týchto dvoch vlajočiek sa model zmenší na 1-2-1. Obe vlajočky sú vedľa hornej 3, takže od tejto 3 musíme odpočítať 2. Spodná vlajka je zároveň vedľa dolnej 3, takže od tejto 3 odpočítame 1. Výsledkom je (3-2)-(3-1)-1 ⇒ 1-2-1. To znamená, že sa tu nachádzajú dve míny: jedna napravo od hornej 3 a jedna napravo od dolnej 1. Ostatné zakryté polia susediace s modelom neskrývajú žiadne míny.

1-2-1 model, príklad 6, neoznačené 1-2-1 model, príklad 6, označené 1-2-1 model, príklad 6, vyriešené

Ide o jednoduchú a častú situáciu. 1-3-2 sa na okraji hracej plochy zmenší na 1-2-1 vďaka susednej vlajočke.

1-2-1 model, príklad 7, neoznačené 1-2-1 model, príklad 7, označené 1-2-1 model, príklad 7, vyriešené

V tomto príklade vidíme, ako môže jedna vlajočka ovplyvniť všetky tri čísla a zmeniť model z 2-3-2 na 1-2-1.

1-2-1 model, príklad 8, neoznačené 1-2-1 model, príklad 8, označené 1-2-1 model, príklad 8, vyriešené

V poslednom príklade vzoru 1-2-1 vidíme tri míny, ktoré modifikujú 2-3-3 na 1-2-1. Výsledkom sú dve míny a tri políčka, ktoré míny neobsahujú.

Ako vieme, že je to správne? Ako vieme, že sú na všetkých uvedených miestach míny sa nie na iných? Na to môžete prísť vykonaním logickej úvahy. Predpokladajme, že sa vedľa strednej 2 nachádza mína (pozrite sa na úplne prvý vertikálny príklad). Vedľa dvojky by mali byť dve míny. Kam teda pôjde druhá mína? Nad a pod strednou dvojkou je 1 a obe majú označenú mínu. Preto sa mína nedá umiestniť do stredu. Míny musia mať spoločnú hranicu s hornou 1 a dolnou 1. A keďže sú to jednotky a môže sa ich dotýkať len jedna mína, všetky ostatné zakryté políčka okolo nich neobsahujú míny.

Existuje ešte jeden pomerne častý model, ktorý sa oplatí naučiť hneď na začiatku: 1-2-2-1. Podobne ako 1-2-1, aj 1-2-2-1 sa dá vyriešiť pomocou logiky. Riešenie je však opačné. V prípade 1-2-1 je riešenie bomba-prázdne-bomba, ale v prípade 1-2-2-1 je to prázdne-bomba-bomba-prázdne. Inými slovami, pre 1-2-1 máme míny hraničiace s jednotkami a pre 1-2-2-1 máme míny hraničiace s dvojkami.

1-2-2-1 model, príklad 1, neoznačené 1-2-2-1 model, príklad 1, označené 1-2-2-1 model, príklad 1, vyriešené

Tu vidíme vertikálny model 1-2-2-1. Pri dvoch dvojkách sú dve míny, ale na ostatných miestach priľahlých k vzoru nie sú žiadne míny.

1-2-2-1 model, príklad 2, neoznačené 1-2-2-1 model, príklad 2, označené 1-2-2-1 model, príklad 2, vyriešené

Po zohľadnení vlajočky tu vidíme model 1-2-2-1. Míny sú nad dvoma dvojkami a políčka nad jednotkami neobsahujú žiadne míny.

1-2-2-1 model, príklad 3, neoznačené 1-2-2-1 model, príklad 3, označené 1-2-2-1 model, príklad 3, vyriešené

Toto je podobná situácia. Jedna vlajočka zníži model 1-2-2-2 na 1-2-2-1.

1-2-2-1 model, príklad 4, neoznačené 1-2-2-1 model, príklad 4, označené 1-2-2-1 model, príklad 4, vyriešené

V poslednom príklade vidíme vlajočku, ktorá upravuje dve čísla: 2-3-2-1 sa zmení na 1-2-2-1, pretože sa vlajočka dotýka 2 aj 3.

Existuje mnoho ďalších modelov, niektoré z nich sú obľúbené, niektoré vzácne, niektoré veľmi užitočné a niektoré celkom zbytočné. Ak sa chcete o modeloch Mín dozvedieť viac, môžete si prečítať Sprievodcu modelmi na webovej stránke Authoritative Minesweeper alebo Sprievodcu stratégiou na stránke Minesweeper Wiki.

Tipy a triky

Dobre. Teraz už viete, ako používať logiku na riešenie Mín. Poznáte tiež niektoré modely, ktoré vám umožnia hrať rýchlo. Existujú však nejaké triky, ako hrať ešte rýchlejšie? Odpoveď znie: áno.

Otáznik – vypnite ho. Táto funkcia bola v pôvodnom Mín, preto sa často zachováva aj v novších verziách z dôvodu kompatibility. Napriek tomu je pre skúsených hráčov úplne zbytočná. Kliknutím pravým tlačidlom myši umiestnite vlajočku alebo ju odstránite, nič viac.

Viacnásobné kliknutie – doteraz sme hovorili o použití ľavého tlačidla myši na zakrytom políčku na jeho odkrytie a o použití pravého tlačidla myši na zakrytom políčku na umiestnenie vlajočky. Existujú však aj ďalšie možnosti kliknutia. Keď kliknete ľavým tlačidlom myši na číslo, ktoré je už obklopené príslušným počtom vlajočiek (napríklad 3 s 3 vlajočkami vedľa neho), odkryjú sa všetky okolité zakryté políčka. Túto funkciu môžete využiť na otvorenie niekoľkých zakrytých políčok jedným kliknutím namiesto mnohých kliknutí.

Hra s klávesnicou – je možné hrať aj oboma rukami. Stačí umiestniť myš na zakryté políčko a stlačiť medzerník na umiestnenie/odstránenie vlajočky alebo Enter na odkrytie políčka. Stlačením medzerníka alebo Entera nad políčkom s číslom sa otvoria všetky susedné zakryté políčka, ak už bol umiestnený príslušný počet vlajočiek.

Bez vlajočiek – niektorí hráči vlajočky neumiestňujú. Znamená to, že počas hry robia menej kliknutí, čím sa ich rýchlosť môže potenciálne zvýšiť. Je otázne, či to skutočne vedie k rýchlejšej hre. Musíte si totiž pamätať tie miesta, kde sú míny, a nemôžete kliknúť na čísla, aby ste otvorili viacero zakrytých políčok naraz. Väčšina pokročilých hráčov raz za čas vlajočky umiestni, keď si myslia, že je to užitočné, ale väčšinou vlajky nepoužívajú.

Nadzvukový režim – niektoré verzie Mín umožňujú hráčovi hrať len pomocou myši, ale bez klikania. Ako je to možné? Keď kurzorom myši prejdete nad zakryté políčko, automaticky ho označíte. Keď kurzorom myši nabehnete na políčko s číslom, automaticky sa odkryjú všetky susedné zakryté políčka, ak sa počet vlajočiek okolo políčka zhoduje s počtom v neho vnútri. Vyžaduje si to také logické myslenie ako pri bežnej hre, ale hra je vďaka tomu oveľa rýchlejšia. Dôvodom je, že sa namiesto klikania rozhodujete, kam umiestniť vlajky a ktoré políčka odkryť, a to iba pohybom myši po obrazovke. Táto funkcia nie je v tejto online verzii hry Mín k dispozícii. Nájdete ju však v iných verziách tejto hry, napríklad na stránke minesweeper.us.

Je ešte jedna dôležitá rada, ktorá síce nesúvisí s tým, ako rýchlo hráte, ale je veľmi dôležité si ju zapamätať. Týka sa najmä začínajúcich hráčov. Keď urobíte chybu, nesprávne umiestnite vlajočku a následne vyhodíte mínu do vzduchu a prehráte, hra vám vašu chybu ukáže. Nesprávne umiestnená vlajočka je označená preškrtnutou mínou. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že prečiarknutá mína je tam, kde má byť mína. Pozrite sa na nasledujúci príklad.

Hracia plocha Mín so zle označenou vlajočkou

What happened here? The player correctly placed three flags along the vertical 2-3-2 sequence. These flags are still depicted as flags. However, the player subsequently placed a flag above the 2. There was no mine there (recall the 1-2-1 pattern), so the flag was set incorrectly; it is now marked with a crossed-out bomb. The bomb with a red background to the left is the field that the player uncovered and blew up because it had a mine. Many players look at such a picture and see two mines touching a 1: the bomb with a red background and the crossed-out bomb. These players think the game is broken because there are two mines next to a 1. But this is incorrect; there was only one mine next to the 1, and the game works perfectly.

Zaseknutie

V tradičnej hre Míny sa míny umiestňujú náhodne. V dôsledku toho nie je niekedy zaručené, že hru vyriešite len pomocou logiky.

Takto sa môžete zaseknúť v Mínach.

Mnohí skúsení hráči takéto situácie, ktoré vyvolávajú slzy frustrácie, opakujúce sa nočné mory alebo niekedy dokonca mierne prípady posttraumatickej stresovej poruchy, poznajú až príliš dobre. V tomto príklade hráč po dlhej a vyčerpávajúcej hre takmer vyriešil dosku Mín na pokročilej náročnosti v slušnom čase. A teraz musí uhádnuť, kde sa nachádza posledná mína na posledný ťah. Obe polia, označené červenou elipsou, skrývajú mínu s rovnakou pravdepodobnosťou, a tak sa bez ohľadu na hráčove schopnosti výsledok hry redukuje na hod mincou. Je to frustrujúce najmä pre menej skúsených hráčov, ktorým riešenie pokročilej obtiažnosti zaberie veľa času a úsilia. A následne o všetok tento čas a úsilie prídu kvôli smole.

Počas jednej hry sa to nemusí stať, môže sa to stať raz alebo viackrát. To, či musíte počas hry hádať, je otázkou smoly, a čím väčšia je hracia plocha, tým častejšie sa to stáva. V pokročilej náročnosti môže hráč hádať aj štyrikrát alebo viackrát. Ak je každé hádanie ako hod mincou (nie je to vždy tak, ale zjednodušme si to), potom je šanca na vyriešenie hry rovnaká ako šanca, že štyrikrát za sebou padne hlava, čo je menej ako 10 %. Zdvojnásobenie veľkosti hracej plochy zdvojnásobí očakávaný počet hádaní. To je dôvod, prečo sú veľké hracie plochy Mín zriedkavé. Ich hranie by bolo príliš frustrujúce, pretože viacnásobné hádanie znižuje vaše šance na výhru prakticky na nulu, bez ohľadu na vaše schopnosti.

Existuje spôsob, ako tento problém vyriešiť? Áno. Problém s hádaním je prítomný vo väčšine verzií Mín, ale nie v našej. V našej verzii hry Míny máte takzvaný režim „čistého intelektu“. Keď hráte hru v tomto režime, sú hrami vygenerované hracie plochy vždy riešiteľné. To znamená, že nikdy nemusíte hádať, kde sa míny nachádzajú, a hru môžete riešiť len pomocou logiky. Ako je to možné? Vždy, keď sa vytvorí nová hracia plocha, herný engine skontroluje, či je možné túto plochu vyriešiť bez hádania. Ak to nie je možné, hra zmení hraciu plochu, skontroluje ju znova a cyklus pokračuje, kým hra nenájde hraciu plochu, ktorú možno vyriešiť bez hádania. V predvolenom nastavení je zvolený režim „čistý intelekt“, takže sa nemusíte na začiatku dobrodružstva s Mínami obávať, že sa zaseknete. Navyše, práve vďaka tomuto režimu sú v našej hre k dispozícii obtiažnosti superčlovek a mimozemšťan. Ak chcete mať skutočne obrovskú hraciu plochu, odporúčame vám aj úroveň náročnosti Boh na stránke minesweeper.us.

Ako rýchlo hrajú ostatní?

Ak ste začiatočník, možno vás zaujíma, aké sú poriadne časy na vyriešenie jednotlivých náročností. Za dobrého riešiteľa sa môžete považovať, ak máte na náročnosti začiatočník maximálne 10 sekúnd, na náročnosti mierne pokročilý 60 sekúnd a na náročnosti pokročilý 240 sekúnd. Aby ste sa považovali za veľmi dobrého, potrebujete 6 sekúnd na náročnosti začiatočník, 40 sekúnd na náročnosti mierne pokročilý a 100 sekúnd na náročnosti pokročilý.

Nižšie nájdete videá, na ktorých môžete vidieť, ako hrajú ostatní hráči. Jedná sa však o bežnú úroveň hráčov, nie profesionálnu.

Na začiatočníckej náročnosti:

Na mierne pokročilej náročnosti:

Na pokročilej náročnosti:

Na superčlovekovej náročnosti:

Na mimozemskej náročnosti:

Pokiaľ ide o profesionálnych hráčov, svetové rekordy sú nasledovné: Na náročnosti začiatočník je to 1 sekunda, na náročnosti mierne pokročilý 6 sekúnd a na náročnosti pokročilý 27 sekúnd. Konkrétne od roku 2022 sú najlepšie časy 0,49 sekundy na náročnosti začiatočník, 5,80 sekundy na mierne pokročilý a 26,59 sekundy na pokročilý.

Ďalšie zdroje

Ak sa chcete o Mínach dozvedieť viac, tu nájdete ďalšie informácie: